*** ثبت شکایات ***

درصورت وجود رمان نامناسب , درج رمان های چاپی و غیر مجاز و… به ما گزارش دهید.

شکایات ارسالی شما ظرق مدت 12 رفع و در صورت وجود ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.